Imagino el procés de creació artística com un camí sense límits ni direccions concretes, com una exploració salvatge de les possibilitats.
M’agraden els reptes, sobretot els desafiaments artístics i creatius. Crec que és amb el fer, amb l’intentar, que s’aprèn i es creix.
La música és per a mi un lloc d’inspiració constant.
És intensitat, és confrontació, és tranquil·litat, és concentració.
És estar aquí mateix i ara mateix.
Com la pintura, la dansa, i totes les altres disciplines artístiques, la música em desperta molt d’interès i curiositat per ser una font d’expressió inacabable.